Πατητες τσιμεντοκονιες

DUROSTICK

DUROSTICK DS-290

Επαλειφόμενο πολυμερικό κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα. Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης για τη δημιουργία αδρής επιφάνειας σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση και την αντοχή του στην υγρασία, διασφαλίζοντας άριστη αγκύρωση κάθε φυσικού ή τεχνητού ορυκτού υποστρώματος καθώς και κάθε τύπου κονιάματος. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.