Πατητες τσιμεντοκονιες

DUROSTICK

DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER

Με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Ισχυρή πρόσφυση ανεπηρέαστη από την υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών. Δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα σε μεταλλικές και ξύλινες, νέες ή παλαιές επιφάνειες, ώστε να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με ασφάλεια με πέτρες, πλακίδια, μάρμαρα κ.ά.