Πατητες τσιμεντοκονιες

DUROSTICK

DUROSTICK D-65

Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο, τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, για στρώσεις πάχους έως και 10mm, ταχείας πήξης και ξήρανσης, που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη θλίψη, την τριβή και έχει ισχυρή πρόσφυση, άριστη εργασιμότητα και αντλησιμότητα. Γρήγορη επιπέδωση δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά προς επένδυση με μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά. Η λεία τελική του επιφάνεια είναι ιδανική για δάπεδα υπογείων, παταριών, αποθηκών κ.ά. Κατατάσσεται ως  CT-C30-F6-AR6 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.