Πατητες τσιμεντοκονιες

DUROSTICK

DUROSTICK D-6

Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα, πλήρως εργάσιμο με την προσθήκη νερού. Ιδανικό ως υπόστρωμα πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, πατητής τσιμεντοκονίας. Απαραίτητο όταν η εύρεση κατάλληλων αδρανών (πλυμένης άμμου θαλάσσης ή ποταμίσιας) είναι δύσκολη. Δεν αλλοιώνει τις σωληνώσεις, δεν ρηγματώνει και δεν τρίβεται. Κατατάσσεται στην κατηγορία CTC20- F4-AR4-A1fl κατά ΕΝ 13813 (ΕΚΕΠΥ Κωδικός: 137Α/2009).