Πατητες τσιμεντοκονιες

DUROSTICK

DUROCOLOR POWDER-C

Έγχρωμες βινυλικές ρητίνες. Προστιθέμενες στο νερό ανάμειξης των κονιαμάτων, χρωματίζουν σε 96 επιλεγμένες αποχρώσεις:
 
• Τις Πατητές Τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET και DS-254 IRON. 
• Τους στόκους εξομάλυνσης STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR και GRANULAR ULTRA. 
• Τους λευκούς αρμόστοκους (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm), τον ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ, τα λευκά κονιάματα D-3, D-4 και D-5. 
• Λευκά κονιάματα: μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες, λευκό τσιμέντο.