Επισκευαστικα

DUROSTICK

MEGAFIX

Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονίαμα. Παρουσιάζει αξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα, μηδενική συρρίκνωση, διαπνοή και εξαιρετική εργασιμότητα. Κατάλληλο τόσο για επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχοποιίας, δημιουργώντας υδαταπωθητικό μανδύα προστασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώση. 
Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1. 
Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ1504-3.