Επισκευαστικα

BASF

MASTER FLOW 980

Μη συρρικνούμενο κονίαμα υψηλής αντοχής, για πατώσεις ακριβείας σε πάχη από 50-150mm και επισκευές σε πάχη από από 50-100mm ή και μεγαλύτερα με προσθήκη αδρανών. Αναμιγνύεται μόνο με νερό.