Επισκευαστικα

BASF

MASTER EMACO S1140

Ημι-ταχείας πήξης, ενός συστατικού, ελαφροβαρές, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, με νανοτροποποιημένα πολυμερή και ίνες, κατάλληλο για δομικές επισκευές σκυροδέματος πάχους από 3mm-50mm