Επισκευαστικα

DUROSTICK

DUROSTICK PIT-FIX

Επισκευαστικό οδοστρώματος, για σφράγιση λακκουβών στους ασφαλτόδρομους. Κατάλληλο για τοποθετήσεις προκατασκευασμένων πλαισίων, καλυμμάτων, φρεατίων, δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3.