Επισκευαστικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-11 SUPER FAST

Ταχύπηκτο, ειδικό επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα πρώιμων αντοχών κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. Ευκολόχρηστο, αντικαθιστά τα ‘μερεμέτια’ από γύψο. Στερεώνει πλέγματα σοβάδων. Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.