Επισκευαστικα

DUROSTICK

DUROFAST

Τσιμέντο υπερταχείας πήξεως που σκληραίνει σε λίγα λεπτά. Για άμεσο σφράγισμα επιφανειακών διαρροών νερού σε δεξαμενές, φρεάτια, αγωγούς και τσιμεντοσωλήνες. Για γρήγορες στερεώσεις σε στύλους υποστήριξης, κάγκελα, κολόνες καθώς και για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. Στερεοποιείται ακόμη και μέσα στο νερό, χωρίς να χάνει τις αντοχές του. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3.