Αρμοστοκοι

DUROSTICK

DUROSTICK D-66 Repair

Ρητινούχος, λευκός, τσιμεντοειδούς βάσης στόκος, μηδενικής συρρίκνωσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν κρεμάει και δεν επιτρέπει την επανεμφάνιση ρηγματώσεων. Καλύπτει ρωγμές και οπές πλάτους έως 20mm και βάθους έως 30mm, από καρφιά ή upat, σε σοβά και μπετόν. Επισκευάζει σπασμένες ακμές σε κολόνες. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.
Συσκευασία
1kg, 5kg.

Κατανάλωση
Ανάλογα με το πάχος και το βάθος του αρμού