Αναλωσιμα

DUROSTICK

DUROSTICK D-13

Οι πλαστικοί οδηγοί δόμησης υαλότουβλων DUROSTICK προσδίδουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ευκολία εφαρμογής κατά την τοποθέτηση και είναι απαραίτητοι για την τήρηση σταθερών διαστημάτων μεταξύ των υαλότουβλων. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η καθαρότητα των πλευρών τους και η μεγάλη τους αντοχή.