11 Ιανουαριου 2019

Εμφάνιση λεκέδων υγρασίας και μούχλας σε επιφάνειες (π.χ. ταβάνια) που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά της επιφάνειας στην οποία έχει τοποθετηθεί επένδυση