11 Ιανουαριου 2019

Δημιουργία φυσαλίδων κατά την εφαρμογή οι οποίες δημιουργούν κρατήρες στην τελική επιφάνεια του χρώματος