11 Ιανουαριου 2019

Βαμμένη εσωτερική επιφάνεια που έχει βρωμίσει από καπνιά, νικοτίνη από τσιγάρα, αγγίγματα κ.ά.